Våra produkter

Vi tillverkar samtliga produkter i våra lokaler 1.5 mil norr om Nora, vid Fåsjöns norra ände.